Nezdice

87 x 144 cm

úhel pohledu bez odlesků,
nasvíceno na maximální lesk

Nezdice, Noční obrazy Nezdice, Noční obrazy