Na každý obraz jsou použity 2 barvy
ležící proti sobě v tomto barevném kruhu.

Původně jsem namaloval 3 obrazy šesti barvami
pravidelně rozmístěnými v barevném kruhu
(rok 1992 a dvakrát rok 2000).
Později jsem ale doplnil další odstíny
na celkových 18, tedy pro 9 obrazů.

Zatím je hotovo 5 obrazů,
čtyři zbývající kombinace barev
ještě čekají na vhodné téma.
9 × 2 barvy, barevný kruh